WOLIN. woj. zachodniopomorskie. KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA

wg: https://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/2233-Wolin-Kosciol-sw-Mikolaja

Instrument został zbudowany w roku 1960 dla kościoła w Neuss koło Düsseldorfu. Dysponował wówczas 32 głosami. W roku 2015 firma organmistrzowska Zdzisława Mollina dokonała translokacji organów na obecne miejsce. Instrument został umieszczony w nowej szafie oraz rozbudowany o 8 głosów, które umieszczono w sekcji pozytywu na balustradzie chóru muzycznego. Dokonano również wymiany obudowy stołu gry, montażu nowych manubriów i nowego manuału oraz instalacji setzera (10 000 kombinacji). Projekt prospektu wykonała Elżbieta Graboś, projekt dyspozycji dr Bogdan Narloch, a intonację Jerzy Kukla. Instrument został poświęcony 18 września 2016 roku, a inaguracyjny koncert wykonał dr Bogdan Narloch. Stół gry umieszczony jest za pozytywem, grający siedzi twarzą do prezbiterium. Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.

TARNOBRZEG. woj. podkarpackie. Klasztor O.O. Dominikanów