Kontakt

Zakrzów 173

32-003 Podłęże

gmina Niepołomice, powiat Wieliczka
województwo małopolskie

 
e-mail: elzbietagrabos@me.com 

Tel: +48 602 350 741

 

 

 

 

 

Wszystkie fotografie, nie opisane kto jest autorem, są wykonane przeze mnie.

O mnie

mgr Elżbieta Graboś ur. 03.07.1966

Artysta Plastyk Konserwator Dzieł Sztuki

Z profesji – konserwator i obrońca zabytków. Z fascynacji – fotograf. W głębokości duszy – malarz. I jak tylko taka potrzeba – plastyk.

Elżbieta Graboś

 

1981-85

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Klasa matematyczno-fizyczna.

1986-92

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Specjalność Konserwacja Malarstwa.

nr dyplomu 4288

 

Doświadczenie zawodowe.

Praca dyplomowa w Katedrze Konserwacji Malowideł Ściennych i Rzeźby Architektonicznej-

„Prace badawcze i dokumentacyjne przeprowadzone w Pustelni św. Marii Magdaleny z Kaplicą Pięciu Braci Polskich w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

 wykonana pod kierunkiem prof. dr Władysława Zalewskiego

 

KONSERWACJA ZABYTKÓW

prace zespołowe 

1985 – 96 praca w różnych zespołach, m.in. kierunkiem: mgr Grażyny Shulze-Głazik, prof. dr Władysława Zalewskiego i mgr Mieczysława Steca, Magdy Masarelli, adj. Magdaleny Kalicińskiej oraz w ramach firmy mgr Adama Rachtana, pod kierunkiem mgr Gizeli Zborowskiej.

 

prace samodzielne /ważniejsze realizacje/

Po-dominikański Zespół Klasztorny w Klimontowie

1993-2000r. /XVII w./.Dekoracja sgraffitowa elewacji, malowidła: ”Ogród Oliwny”, przedsionka i sieni klasztornej, cel przeora, południowego piętra krużganków; polichromia i ołtarz prezbiterium; skarbiec.

 

Sandomierz. Wyższe Seminarium Duchowne

1998-2000r. Prace badawczo poszukiwawcze dotyczące dekoracji tynkarskiej wewnątrz i na zewnątrz budynków. Konserwacja malowideł ściennych korytarzy /XVIII w./ połączona ze stylizowaną aranżacją i rekonstrukcją

Konserwacja figury MB z Dzieciątkiem, rzeźby Ukrzyżowanego z kaplicy oraz obrazów sztalugowych: „Powołanie”  „Św. Józef”

2001-2005r. Konserwacja obrazów sztalugowych  „MB z obrazem św. Dominika”- XVII w., „Adoracja Oka Opatrzności” XVII/XVIII w.

 

Gierczyce k/ Opatowa.

1997-2001r. Konserwacja drewnianego wyposażenia świątyni z ok.1780r

 

Sandomierz. Kościół p.w. Św. Józefa.

2002 Konserwacja (4 stacje), drogi krzyżowej na dziedzińcu kościoła. Nowe aranżacje w miejscu brakujących stacji.

 

Sandomierz. Kościół św. Ducha.

2003  Konserwacja ołtarza Jezusa Miłosiernego XVIII w. i rzeźby Frasobliwego XVI w.

 

Ulanów. 2000 r.  Konserwacja obrazu sztalugowego na podobraziu drewnianym „Św. Anna Samotrzeć” /XVII w./ z kościoła p.w. „Św. Trójcy”.

 

Modliborzyce k/Kraśnika.2000-2 r.  Ołtarz główny /2 poł. XVII w./.

 

Branew k/ Janowa Lubelskiego. 2001 r.  Konserwacja ołtarza głównego kościoła.

 

Ćmielów.

2001-2002 Konserwacja ołtarza p.w. Św. Anny Samotrzeć,. i Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII w

 

Rozwadów – Stalowa Wola.

2002-3  Konserwacja drewnianego wyposażenia wnętrza.

 

Gliniany. 2006-9.  Konserwacja drewnianego wyposażenia wnętrza kościoła.

Rytwiany. Klasztor Po-kamedulski

2000- 2004 Konserwacja dekoracji sztukatorskiej J.B. Falkoniego w refektarzu.

Konserwacja obrazów sztalugowych: na drewnie MB z Dzieciątkiem (ok. 1600); na płótnie „ Zwiastowanie” Venantego da Subiaco, XVII w. i „Chrystus u słupa” XVIIIw,  M. B. z Dzieciątkiem, ludowa XVIII w. oraz relikwiarzy.  Konserwacja dekoracji sztukatorskiej J.B. Falkoniego, XVII wiek. Kaplica eremu Tenczyńskiego. II-XVIII w.

Zawichost. Klasztor Po-franciszkański.

2002- 2004  Prace badawczo- poszukiwawcze zabudowań klasztornych. Transfer (malowidła 1644 r.)i konserwacja malowideł ściennych (pocz. XVIII w.)

Czermin k/Mielca. 2008-9. Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych XVII w.

 

Święty Krzyż. Klasztor pobenedyktyński, obecnie Misjonarzy Oblatów MN. 

2009-10 Konserwacja stalli zakonnych z ok. 1800 roku. w prezbiterium kościoła.

2015 Konserwacja ołtarza głównego (część z tabernakulum).

2018 Prace badawcze i opracowanie programów konserwatorskich.

 

Pustelnia św. Marii Magdaleny w Kalwarii Zebrzydowskiej /XVIII w./1994-7 oraz 2010.  Konserwacja dekoracji malarsko -sztukatorskiej ścian oraz konserwacja wyposażenia /min. obrazy sztalugowe, kaflowy piec, drzwi/.

 

  1. Zakrzów. Kaplica w Sielcu. Konserwacja XIX-wiecznego ołtarza św. Jacka.

 

2011-12. Kunów. Kościół p.w. Św. Władysława. Konserwacja obrazów sztalugowych: Ukrzyżowanie z ołtarza głównego, na podobraziu płóciennym z 1648; dwa obrazy XIX-wieczne na podobraziu płóciennym: Przemienienie na górze Tabor i św. Władysław.

Konserwacja XIX-wiecznego prospektu organowego.

  1. Prace konserwatorskie w kaplicy dzwonnicy.

 

2011 – 12. Raków. Kościół parafialny. Badania wnętrza na obecność malowideł ściennych. Konserwacja tynków partii cokołowej wnętrza kościoła oraz elewacji. Odsłonięcie i konserwacja wybranych fragmentów malowideł wnętrza. Konserwacja dwóch malowideł epitafijnych na blasze. Konserwacja kamiennego portalu głównego kościoła.

 

2012 -3 Stale. Kaplica przydrożna. Konserwacja z rozległą rekonstrukcją malowideł ściennych na ścianach wnętrza kaplicy. Konserwacja ołtarza.

 

2012 Zakrzów gm. Niepołomice. Kaplica przydrożna, XIX wiek. Konserwacja estetyczna malowideł wnętrza kaplicy.

 

Po cysterski Zespół Klasztorny w Koprzywnicy.

1996-8r. Odsłonięcie i konserwacja dekoracji sgraffitowej i sztukatorskiej dworku opatów, elewacji kaplicy św. Walentego i zakrystii.

2001r. Konserwacja ołtarza p.w. „Św. Krzyża”, XVIII w.

2006-7. Konserwacja ołtarza głównego.

2008-9r. Konserwacja ołtarzy: Matki Bożej Różańcowej, św. Walentego, św. Anny, św. Bernarda, stalli zakonnych z prezbiterium, ambony, chrzcielnicy i ludowego krzyża procesyjnego, figura św. Jana Nepomucena.

  1. Konserwacja ołtarzy bocznych z połowy XVII wieku: Św. Kazimierza i Bł. Wincentego Kadłubka.
  2. Konserwacja ołtarza p.w. Św. Benedykta.

2017.Konserwacja ołtarza p.w. Św. Bernarda.

  1. Konserwacja ołtarza p.w. Pieta Cysterska
  2. Konserwacja ołtarza p.w. Śmierć św. Józefa

Niepołomice.

2003-2007r. Kaplica Branickich. Konserwacja malowideł ściennych oraz nowa aranżacja w kopule.

Kaplica Królewska. Konserwacja XIV-wiecznych malowideł włoskich.  Konserwacja dwóch obrazów sztalugowych na podobraziu drewnianym, koniec XVI w. z kaplicy Branickich.

Konserwacja chrzcielnicy. Konserwacja gotyckiego malowidła ściennego ściany zachodniej nawy kościoła

2015 Nadzór nad pracami przy konserwacji dachu kościoła p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników.

2016 Nadzór nad pracami dotyczącymi konserwacji ceglanej, gotyckiej elewacji kościoła oraz rekonstrukcja i konserwacja kamiennych okien Kaplicy Królewskiej.

2018 Nadzór nad pracami renowacyjnymi przy kaplicy cmentarnej (arch. Jan Sas-Zubrzycki).

2019 Prace badawcze i nadzór nad pracami budowlanymi dotyczącymi wymiany instalacji elektrycznej w obrębie kościoła.

 

2014 -9 Bieliny. Konserwacja malowideł ściennych autorstwa Stanisława Stroińskiego

 

2015-8 Mielec.

Odsłonięcie i konserwacja polichromii XVIII wiecznej w kościele p.w. Św. Mateusza

2019 Odsłonięcie i konserwacja polichromii XVI wiecznej w kaplicy mauzoleum rodziny Mieleckich przy kościele p.w. Św. Mateusza

2017 -8 oraz 20. Tarnobrzeg.k.OO Dominikanów.

 Konserwacja i rekonstrukcja malowidła elewacji MB Różańcowa.

Konserwacja i rekonstrukcja malowideł wnętrza kościoła.

Prospekt organowy. Projekt barokizującej formy instrumentu oraz wykonanie polichromii, snycerki i złoceń.

 

2018 Kurzyna Średnia.

Kompleksowa konserwacja wyposażenia drewnianego kościoła z XIX w.

Wykonanie nowej polichromii w kaplicy cmentarnej.

 

2019 Wola Raniżowska. Projekt i wykonanie polichromii neogotyckiego kościoła.

2019 Niedźwiedź. Konserwacja barokowej ambony.

2019 Majdan Królewski. Konserwacja dwóch barokowych feretronów z warsztatów Polejowskiego.

 

PROJEKTY WITRAŻY

/ witraże wykonała pracownia Mirosława Spirowskiego w Otwocku k/Warszawy/

2000-2. Jedlińsk k/ Radomia. Projekty witraży do barokowego kościoła /osiem/;

2002-2007 Makowiec k/ Radomia. Projekty witraży, cykl maryjny (7); Tajemnice światła (6); anioły.

2002-8 Miłocin k/ Rzeszowa. Projekt witraża ze św. Hubertem i św. Franciszkiem; 

2004-5 Zakrzew k/ Radomia. Projekt cyklu witraży o wnętrza rokokowego kościoła;  8 okien.

2007-8 Staniaławice k/Kozienic. Tajemnice różańcowe, 10 okien. 

  1. Zwoleń. Rozeta z Duchem Świętym.

2008-9. Malice k/Sandomierza. 3 okna + 4.

                        /Wniebowzięcie, Prymas Tysiąclecia, Jan Paweł II, emblematy/

2008-9. Włostów k/Sandomierza

  1. Wołomin (projekty wstępne)
  2. Radom. Kościół św. Maksymiliana Kolbe 1 cz.
  3. Dobieszyn. 2 okna prezbiterium: św. Franciszek i św. Stanisław BM2017 Radom. Kościół św. Maksymiliana Kolbe. 2 cz. współpraca z pracownią Tomasza Furdyny. Kraków.

20118-9 Jedlnia Letnisko. Kościół. Dwa cykle: prezbiterium i nawa. współpraca z pracownią A. Skalski. Józefów k/Otwocka

 

TWÓRCA MINI SKANSENU w obronie drewnianej zabudowy Małopolski

 – PROJEKT „ZAGRODA APOLONIA” Zakrzów gmin. Niepołomice